Mød Centerrådet

Det frivillige arbejde på Rosengårdcentret i Silkeborg ledes af centerrådet i samarbejde med husets centerleder, der er ansat af Silkeborg Kommune.


Centerrådet vælges på den årlige generalforsamling, der finder sted i januar måned, hvor husets brugere kan deltage og har stemmeret.


Centerrådet består af ni medlemmer og to suppleanter.


Valg af medlemmer sker ved skriftlig afstemning. Centerrådsmedlemmer vælges for to år og suppleanter for et år.


På ulige år vælges fem rådsmedlemmer og to suppleanter, på lige år vælges fire rådsmedlemmer og to suppleanter.


Det valgte Centerråd konstituerer sig straks efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær, ligesom alle udvalgsposter fordeles.


Hvis et medlem forlader centerrådet, rykker en suppleant automatisk op. Valg af ny suppleant sker ved næste generalforsamling.


Du kan kontakte centerrådet på    post@rcsilkeborg.dk

Der er netop afholdt generalforsamling, hvor tre medlemmer er fratrådt og nye indvalgt.

Navne og fotos af de nye medlemmer kommer snart på siden.

Herover ser du et galleri med centerrådets medlemmer.


Og hvad laver de så?


Ud over at mødes en formiddag en gang om måneden, har de forskellige udvalg, der skal følges eller ledes, og hvor flest mulige af husets brugere inddrages.


Udvalgenes navne siger næsten alt om deres funktioner.

 

Der er Arrangementsudvalg, og der er meget at se til.


Café- og Husudvalg tager sig af borddækning og oprydning ved fester og holder orden i husets materiel desangående.

 

Haveudvalget holder udvendige arealer ved lige.

 

Højskoleudvalget arrangerer højskoleugen med de mange aktiviteter, der er.


Informationsudvalget sørger for, at Informationen altid er kvalificeret bemandet, for der kan spørges om mangt og meget her.


Juleudvalget arrangerer alt op til vort julemarked.


Kioskudvalget består af alle kioskdamer, der aktivt deltager i salg af husets produkter og har i øvrigt en særskilt omtale på siden "Centret".


Kommunikation tager sig af al kontakt ud til byens borgere, enten via denne hjemmeside, facebook, nyhedsbreve eller avisartikler. Samtidig er de redaktører af vores månedlige blad Rosenbladet, der kan købes i Informationen.


Kostudvalg holder tæt kontakt mellem husets brugere og vort fortræffelige køkken, der også omtales nærmere på siden "Centret".


Kunstudvalget sørger for de skiftende udstillinger i Galleriet.


Pedeludvalget går vor pedel til hånde, når to hænder ikke er nok.


Og til sidst Telefonkædeudvalget, der hver morgen ringer til nogle af vore ældre borgere og sikrer, at de er kommet godt ud af fjerene.


CR 2020 7
CR 2020 5
CR 2020 4
CR 2020 6
CR 2020 8
CR 2020 2
CR 2020 3
CR 2020 1