Sprog

Engelsk let øvede


Vi låner lette bøger på biblioteket. Vi læser, oversætter og danner simple sætninger. En smule grammatik er også nødvendigt.

Ikke mindst hygger vi os.

Fredage kl. 9.30 til 11.30.

Engelsk konversation

for viderekommende.


Der føres samtaler på engelsk. Det forventes, at deltagere er aktive og engagerede samarbejdspartnere, da vi skal øve i at samtale frit.


Vi læser på skift og med egne ord genfortæller og stiller spørgsmål til de øvrige deltagere.


Vi tager på skift hverdagens oplevelser og historier op til debat, så vi alle bruger sproget.


Der påregnes meget hjemmearbejde og udgifter til bøger.

Torsdage kl. 13.00 til 15.00.

Engelsk videregående


Vi læser op, oversætter og genfortæller det læste, men vi snakker også om vores oplevelser, ofte på den måde at vi enten træner fremtid eller fortid.


Kom, hvis du gerne vil træne dit engelske ordforråd.

Torsdage kl. 10.00 til 12.00.