Generalforsamling

Hvert år i januar måned indkaldes til ordinær generalforsamling. 


Her er en fast dagsorden med valg af stemmetællere. Der er formandens og kassererens beretninger, ligesom indkomne forslag behandles.


Her vælges medlemmer og suppleanter til centerråd, ligesom der vælges revisor og revisorsuppleant, og der er også punktet eventuelt, hvor spørgsmål kan stilles.


Herunder vises billeder fra generalforsamlingen 2018.